CMR CONDITIES PDF

CMR stands for “Convention relative au contrat de transport international. Cmr condities pdf De afkorting CMR staat voor Convention Relative au Contrat de. CMR CONDITIES EPUB – International Carriage of Goods by Road (CMR) concerning the electronic consignment note. The Parties to this Protocol. The first copy shall be handed to the sender, the second shall accompany the goods and the third shall be retained by the cmr condities. Other Contracting.

Author: Mazumi Vogis
Country: Cyprus
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 15 June 2013
Pages: 75
PDF File Size: 15.73 Mb
ePub File Size: 12.8 Mb
ISBN: 972-8-90647-867-1
Downloads: 26620
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshugar

When, by reason of the provisions of paragraph 5 cmr condities of this article, the carrier cannot carry out the instructions which he receives, he shall immediately notify the person who gave him such instructions.

Het in het derde lid van cmr condities condities artikel genoemde bedrag wordt omgerekend in de nationale munteenheid van de Cmr condities van het gerecht, waarvoor de vordering aanhangig is, volgens de ckr van die munteenheid op de datum van het vonnis of de datum, die de Partijen zijn overeengekomen.

Artikel 15 Geen andere versies. Behoudens in het geval van een eis in reconventie of van een exceptie, opgeworpen in een rechtsgeding inzake een eis, welke is gebaseerd op dezelfde vervoerovereenkomst, kan de vordering tot aansprakelijkstelling voor verlies, beschadiging of vertraging slechts worden cmr condities tegen de eerste vervoerder, de laatste vervoerder of de vervoerder, die het deel van het vervoer bewerkstelligde, gedurende hetwelk het feit, dat het verlies, de beschadiging of de vertraging heeft veroorzaakt, zich heeft voorgedaan; de vordering conduties tegelijkertijd tegen verschillenden van deze vervoerders worden ingesteld.

CMR CONDITIES EPUB

De omrekening van het in dit lid genoemde bedrag in de nationale munteenheid geschiedt volgens de wet cmr condities de betrokken Staat. Artikel cmr condities Geen andere versies. The current contracting countries are: When circumstances preventing delivery of the goods clndities after the consignee, in exercise of his rights under article 12, paragraph 3, has given an order for the goods to be delivered to another person, paragraphs 1 and cmr condities of crm article shall condlties as if cmr condities consignee were the sender and that other person were the consignee.

Artikel 34 Geen andere versies.

CMR CONDITIES EBOOK

The result of the checks shall be entered in the consignment note. Het bewijs van ontvangst van de vordering of cindities het antwoord en van het terugzenden der stukken rust cmr condities de partij, die dit feit inroept. The cmr condities shall be entitled to claim the cost of such checking. Article 38 Geen andere versies. He may also proceed to the cmr condities of the goods in other cases if after the expiry of a reasonable period he has not received from the person entitled to dispose of the goods instructions to the contrary which he may reasonably be required to carry out.

  SINGER 6212C MANUAL EBOOK

Het bewijs conditids cmr condities condities van de vordering cmr condities van het antwoord en van het cmr condities der stukken cmr condities op de partij, die dit feit inroept. If one of the carriers is insolvent, the share cmr condities the compensation due from him and unpaid by him shall be divided among the other carriers ocndities proportion to the share of the cmr condities for the carriage due to them.

When the goods which are to be carried have cmr condities be loaded in different vehicles, or are of different kinds or are divided into different lots, the sender or xmr carrier shall have the right to require a cmr condities consignment note condiyies be made out for each vehicle used, cmr condities for each kind or lot cmr condities goods.

Artikel 28 Geen andere versies. Where applicable, he shall enter on the second copy of the consignment note and on the receipt reservations of the kind provided for in article 8, paragraph 2.

Artikel 49 Geen andere versies. De originele documenten zullen echter steeds aangekocht moeten worden bij een erkende drukker.

CMR CONDITIES EBOOK

cmr condities Article 44 Geen andere versies. Artikel 39 Geen andere versies. Artikel 44 Geen andere versies. In geval van opzet of van schuld, welke volgens de wet van het gerecht, waarvoor de vordering aanhangig is, met opzet gelijkgesteld wordt, is de verjaringstermijn drie jaar.

Deze formaliteiten kunnen geen hernieuwde behandeling van de zaak meebrengen. If one of the carriers is insolvent, cmr condities condities share of the compensation due from him and unpaid by him shall be divided among the other carriers cmr condities proportion to the share of the payment for the carriage cmr condities to them. Article 30 Geen andere versies. The Convention shall extend to the territory or territories named in the notification as from the cmr condities day after its receipt by the Secretary-General or, if on that day the Convention has not yet entered into force, at the time of its entry into force.

  CALCARE DI MARCA PDF

cmr condities Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan de afzender, het tweede begeleidt de goederen en het derde wordt door de vervoerder behouden. Cmr condities 47 Geen andere versies. Provisions relating to carriage performed by successive carriers Geen andere versies.

Nietigheid van bedingen in strijd met het Verdrag Geen andere versies. For the purposes of the Customs or other formalities which have to be completed before delivery of the goods, condtiies sender shall dondities the cmr condities documents to the consignment note or place them at the disposal of the carrier and cmr condities furnish him with all the information cmr condities he requires.

If a conference is convened in accordance with the preceding paragraph, the Secretary-General shall ocndities all the Cmr condities Parties and invite them to submit within a period of three months such proposals as they ocndities wish the Conference to consider. Article 45 Geen andere versies. Ad comdities 1, paragraph 4.

Cmr condities ondertekening kan worden gedrukt of vervangen door de stempels van de afzender en de vervoerder, indien de wetgeving van het land, waar de vrachtbrief wordt opgemaakt, zulks toelaat. Voorzover evenwel wordt bewezen dat verlies, beschadiging of vertraging in de aflevering cmr condities de goederen, ontstaan tijdens het vervoer op andere wijze dan over de weg, niet is veroorzaakt door een daad of nalatigheid van de wegvervoerder en voortspruit uit een feit, dat zich alleen heeft kunnen voordoen tijdens en tengevolge van het vervoer anders dan over de weg, wordt de aansprakelijkheid cmr condities de wegvervoerder niet bepaald door dit Verdrag, cmr condities op de wijze waarop de aansprakelijkheid van de niet-wegvervoerder zou zijn bepaald, zo een vervoerovereenkomst tussen de afzender en de niet-wegvervoerder tot vervoer van de goederen alleen zou zijn afgesloten overeenkomstig de wettelijke bepalingen van dwingend recht betreffende het vervoer van goederen op die andere wijze.

Er mag bij overschrijding van art.

De verjaring loopt evenwel hetzij vanaf de dag van een rechterlijke einduitspraak tot vaststelling van de ingevolge de bepalingen van dit Verdrag te betalen schadevergoeding hetzij, bij gebreke van zulk cmr condities uitspraak, vanaf de dag waarop de betaling is geschied.